TASTING THE INTANGIBLE: food traditions & rituals

WeAre#EuropeForCulture

In Amsterdam, de thuisbasis van technische partner Noterik, zetten we een reeks experimentele evenementen op, met het oog op fijntuning – in de loop van het project – van de innovatieve workshopmethodologie en de gebruikte technologie. Daartoe werden een aantal voorbereidende workshops gehouden in de gebouwen van Noterik en in Baking Lab Amsterdam: een bakkerij-annex-werkplaats en laboratorium voor voedselexperimenten, met aandacht voor duurzaamheid, strategieën tegen afval en milieukwesties. Baking Lab is gelegen aan de Linnaeusstraat, in Amsterdam-Oost, en is een ideale partner voor WeAre#EuropeForCulture om gemeenschappen te bereiken buiten de traditionele museale context.

Ter voorbereiding van het evenement, als een MuPop-demo maar ook als een nieuwe digitale functie in de gebouwen van Baking Lab, werd een tentoonstelling gemaakt waarin het thema van de workshop werd gecombineerd met cultureel erfgoed dat was geselecteerd uit Europeana. Deze tentoonstelling, getiteld “Life, Encrusted: Bread and Rituals”, vertelt het verhaal van brood maken, eten en delen, met aandacht voor zowel biologische dimensies als culturele betekenis, historische aspecten en actuele trends. Een tweede tentoonstelling, ook te zien in Baking Lab, zal materiaal uit een interviewgesprek mengen met het team van Baking Lab, met inhoud die is gemaakt samen met de studenten. De centrale metafoor is dit keer het groeiproces van een spruit, die zowel de biochemische processen weerspiegelt die spelen bij het maken / bakken van brood als het potentieel van een anti-afval, op duurzaamheid gerichte benadering van voedsel.


In Amsterdam, the city of technical partner Noterik, we deploy a series of experimental events aimed at finetuning – in the course of the WeAre#EuropeForCulture project – the innovative workshop methodology as well as the technology used. To this end, a number of preparatory workshops have been held at the Noterik premises as well as in Baking Lab Amsterdam, a bakery-annex-workshop venue and food experimentation lab, focusing on sustainability, anti-waste-strategies and environmental issues. Located at the Linnaeusstraat, in Amsterdam East, Baking Lab is an ideal partner for WeAre#EuropeForCulture to reach out to communities outside of traditional museum contexts.

In preparation of the events, an exhibition was created with the innovative MuPoP exhibition tool, pairing the workshop theme to cultural heritage content selected from Europeana. Entitled “Life, Encrusted: Bread and Rituals”, this exhibition tells the story of bread making, eating and sharing, focusing on both biological dimensions as well as cultural meaning, historical aspects as well as current trends. A second exhibition, also to be displayed at Baking Lab, will mix material sourced during an interview session with Baking Lab’s team with content co-created with the students. At the center, this time, will be the metaphor of the growing process of a sprout, reflecting both the biochemical processes at play in making/baking bread and the potential of an anti-waste, sustainability-focused approach to food.

WORKSHOPS

11 April 2019: Co-creation day with Baking Lab
A very special place where baking is a preset for connecting people and exploring cultural and societal topics. We spent the afternoon conducting interviews with employees, collecting images and video material.


12 April 2019: Workshop at Noterik
Meeting to finetune exhibition formats; afternoon session with the participation of Adrian Murphy, collections manager at Europeana, who provided feedback on the first batch of crowdsourced material and the exhibition storylines.


17 May 2019: Anti-waste baking, food rituals and the circle of life
30 master students of the Pollenzo Foodlab at the Italian University of Gastronomic Sciences (UNISG) participated in a co-creative workshop and learned about preparing bread and its fundamental meaning for human life and culture. It was a totally new engagement format, in which students could study and try out artisanal practices while learning to develop storytelling techniques using QANDR and MuPOP tools.
READ HERE A PRESS RELEASE BY Baking Lab Amsterdam.


Workshops organization:
NOTERIK
Prins Hendrikkade 193C,
1011 TD Amsterdam, Netherlands

Exhibition Curation: KU Leuven


This project is funded by the European Commission in the framework of the European Year of Cultural Heritage 2018