Από τις μνήμες των γονιών μας στα μάτια των παιδιών μας

Μέσα από αναμνηστικές ατομικές φωτογραφίες στις οποίες αποτυπώνονται κομμάτια της ζωής των προγόνων μας κατά τη διάρκεια της πρώτης πεντηκονταετίας του εικοστού αιώνα, θα γίνει προσπάθεια αναβίωσης στοιχείων ταυτότητας και μνήμης. Σε κάθε φωτογραφία θα δίνεται έμφαση στον άνθρωπο της υπαίθρου και των πόλεων, στην οικογένειά του και στις καθημερινές του ασχολίες, ειδικά στους τομείς της γεωργίας, των μεταλλίων, της εκπαίδευσης και της δημόσιας ζωής.
Ελάτε να μοιραστείτε μαζί μας οικογενειακές σας ιστορίες και τη μνήμη των γονιών σας.
Ελάτε να προσθέσετε ένα κομμάτι της ιστορίας, της μαρτυρίας, της μνήμης και ταυτότητάς σας στη μεγαλύτερη εικόνα της Ευρώπης. Εμπλακείτε δυναμικά και κερδίστε ένα ταξίδι στις Βρυξέλλες σε μια μεγάλη τελική εκδήλωση τον Φεβρουάριο του 2020.

WeAre#EuropeForCulture

We are organizing a pop-up exhibition in December 2019 about the memories of Cyprus in the first 50 years of the 20th century, and we need your input! Come to share the stories from your family and add your bit of family heritage to the bigger picture of European history. And you can win a trip to Brussels to the great final party PAST|PRESENT in February 2020.Πρόγραμμα:

16 – 20 Δεκεμβρίου 2019

Στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου στη Φανερωμένη, Λευκωσία
18 Δεκεμβρίου 2019

Στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου στη Φανερωμένη, Λευκωσία

Πληθοπορισμός, ψηφιοποίηση και συνδημιουργία

Παρουσίαση της Έκθεσης

Organized by the Digital Heritage Research Lab at Cyprus University of Technology

Contact: marinos.ioannides@cut.ac.cy

www.digitalheritagelab.euΤο έργο έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομίας 2018