Από τις μνήμες των γονιών μας στα μάτια των παιδιών μας

Μέσα από αναμνηστικές ατομικές φωτογραφίες στις οποίες αποτυπώνονται κομμάτια της ζωής των προγόνων μας κατά τη διάρκεια της πρώτης πεντηκονταετίας του εικοστού αιώνα, θα γίνει προσπάθεια αναβίωσης στοιχείων ταυτότητας και μνήμης. Σε κάθε φωτογραφία θα δίνεται έμφαση στον άνθρωπο της υπαίθρου και των πόλεων, στην οικογένειά του και στις καθημερινές του ασχολίες, ειδικά στους τομείς της γεωργίας, των μεταλλίων, της εκπαίδευσης και της δημόσιας ζωής.
Ελάτε να μοιραστείτε μαζί μας οικογενειακές σας ιστορίες και τη μνήμη των γονιών σας.
Ελάτε να προσθέσετε ένα κομμάτι της ιστορίας, της μαρτυρίας, της μνήμης και ταυτότητάς σας στη μεγαλύτερη εικόνα της Ευρώπης. Εμπλακείτε δυναμικά και κερδίστε ένα ταξίδι στις Βρυξέλλες σε μια μεγάλη τελική εκδήλωση τον Φεβρουάριο του 2020.

WeAre#EuropeForCulture

The Cypriot instance of the WeAre#EuropeForCulture series was organized in collaboration with the Digital Heritage Lab of the Cyprus University of Technology, through a co-creation process which included mixing archival photographic content with crowdsourced images and memories from different local communities. A week of ‘collection days’, in which citizens were invited to bring their pictures, have them digitised, and get their stories captured in audio recordings, yielded an impressive response among others from the Maronite and Asia Minor communities. As a result, no less than 7 interactive exhibitions were created. Initially hosted at the prestigious premises of the Bank of Cyprus Cultural foundation, the exhibitions now continues to be used by the Digital Heritage Lab and by cultural institutions representing the communities involved in the co-creation. Through commemorative individual photographs depicting fragments of the lives of ancestors during the first fifty years of the twentieth century, the exhibitions attempted to revive identity and memory, with each photo highlighting the rural and urban people, families and daily occupations, activities related to agriculture, manufacturing, mining, education and public life.Πρόγραμμα:

16 – 20 Δεκεμβρίου 2019

Στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου στη Φανερωμένη, Λευκωσία
18 Δεκεμβρίου 2019

Στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου στη Φανερωμένη, Λευκωσία

Πληθοπορισμός, ψηφιοποίηση και συνδημιουργία

Παρουσίαση της Έκθεσης

Organized by the Digital Heritage Research Lab at Cyprus University of Technology

Contact: marinos.ioannides@cut.ac.cy

www.digitalheritagelab.euΤο έργο έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομίας 2018