Vilniaus gatvės: Didžioji gatvė

Lietuvos dailės muziejus ir tarptautinis fotografijos paveldo konsorciumas „Photoconsortium“ kviečia prisidėti prie virtualios parodos „Vilniaus gatvės: Didžioji gatvė“ kūrimo ir dalyvauti renginiuose Vilniuje.


2019 m. rugsėjį Vilniaus paveikslų galerijoje bus pristatyta antroji Lietuvos dailės muziejaus parodų ciklo „Vilniaus gatvės“ paroda skirta Didžiajai gatvei – vienai seniausių ir reikšmingiausių Vilniaus miesto gatvių. Šia gatve ėjo Valdovų kelias, jungiantis Lietuvos didžiųjų kunigaikščių pilį su reprezentaciniais Rūdninkų vartais. Čia pastatyta miesto rotušė, Jėzuitų ordino Šv. Kazimiero bažnyčia, kelios cerkvės, prabangūs didikų rūmai; čia kūrėsi turgus, parduotuvės, vaistinės, viešbučiai, restoranai, teatras, kino teatrai, fotoateljė, muziejai. Įvairių tautybių, luomų ir profesijų miestiečiai susiejo savo ateitį su Didžiąja gatve. Vykdomu senamiesčio sociotopografiniu muziejiniu tyrimu bus siekiama atskleisti senųjų gatvių raidą, jų kultūrinį ir kalbinį heterogeniškumą, atspindėti įvykius, reiškinius bei kasdienybę, supažindinti su senaisiais sostinės gyventojais, aktualizuoti jų likimų istorijas.


Gatvė – tai gyvas, atviras ir nuolat kintantis objektas. Siekiant atspindėti jos laisvumą ir atvirumą, greta fizinės parodos, Vilniaus paveikslų galerijoje bus demonstruojama ir ekspoziciją papildanti, interaktyvi virtuali „pop-up“ paroda „Vilniaus gatvės: Didžioji gatvė“. Joje susijungs suskaitmenintos atminties institucijų vertybės ir muziejinis istorinis pasakojimas apie Didžiąją gatvę, o parodos turinį papildys specialiai šiam tikslui kuriami Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos moksleivių darbai. Į akciją įsitraukusiems moksleiviams bus pateikta su Didžiąja gatve susijusi muziejinė medžiaga – ikonografiniai gatvės vaizdai (istorinės nuotraukos, tapybos ir grafikos darbai) bei jų aprašymai, čia gyvenusių ir dirbusių asmenybių biografijos ir istorijos, svarbiausių gatvėje įvykusių įvykių aprašymai. Moksleiviai pasirinks konkrečias juos dominančias temas ir bandys naujai interpretuoti muziejinę medžiagą, pasinaudodami animacijos, garso režisūros, tapybos, grafikos, skulptūros, instaliacijos ar kitomis meninės raiškos priemonėmis. Galutiniai grupinių darbų rezultatai bus eksponuojami Vilniaus paveikslų galerijoje, o lankytojų geriausiu pripažinto „pop-up“ parodai sukurto kūrinio autorius galės laimėti kelionę į Briuselį, kur pristatys savo kūrinį baigiamajame projekto „WeAre#EuropeForCulture“ renginyje „PAST|PRESENT“ 2020 m. vasario mėnesį.WeAre#EuropeForCulture

„Pop-up“ parodos „Vilniaus gatvės: Didžioji gatvė“ kūrimas yra tarptautinio projekto „WeAre#EuropeForCulture“ veiklų dalis. Pagrindinis projekto tikslas – padidinti Europos bendruomenių įsitraukimą į atminties institucijų saugomos kultūros paveldo aktualinimo veiklas. Tuo tikslu 2019–2020 m. 10-yje Europos miestų yra rengiamos „pop-up“ parodos, į jų kūrimą įtraukiant skirtingų amžiaus grupių ir padėties Europos valstybių piliečius, apjungiant iš žmonių surinktą skaitmeninį turinį su vietos kultūros paveldo objektais.


This interactive exhibition focused on stories, personalities and historical processes of the Didžioji Street, one of the main streets in Vilnius – the theme at the heart of a bigger historical exhibition at the Vilnius Picture Galleries (until January 2020). The street is a living, open and ever-changing object. Combining the heritage exhibition with co-creation activities and a digital experience therefore adequately reflected its freedom and openness, combining the values of digital memory institutions and the museum’s historical narrative. The contents of the exhibition were complemented by works created by students of the Vilnius Justinas Vienožinskis Art School, who discovered and interacted with the Museum’s collections material such as iconographic street views (historical photos, paintings and graphics),the stories of the people who lived and worked there, and of the most important events in the street’s history. Students selected specific topics of interest and reinterpreted the material. The handcrafted clay stones resulting from this process were photographed and combined with museum content for the interactive showcase. A second workshop saw students from the gymnasium in Trakų Vokė (a suburban area of Vilnius) using the virtual exhibition and physical display in the Picture Gallery as an inspiration to create monotypes, which again were photographed and reworked into a virtual exhibition.Programa (renginių datos ir laikas preliminarūs):

2019 m. rugsėjo 12 d.
2019 m. rugsėjo 27 d.

Kūrybinių dirbtuvių rezultatų pristatymas (Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos bendruomenei)
LM ISC LIMIS mokymų salė (Didžioji g. 4, Vilnius)

14.30–15.00 Dalyvių pasitikimas
15.00–15.10 Sveikinimo žodis ir trumpa įžanga
15.10–15.30 „Pop-up“ technologijos ir parodos temų pristatymas
15.30–16.30 Darbo grupių sukurtų rezultatų pristatymas
16.30–17.00 Aptarimas, dėl rezultatų įtraukimo į „pop-up“ parodą ir jų eksponavimo, apibendrinimai

Atidarymo renginys
Vilniaus paveikslų galerija (Didžioji g. 4, Vilnius)

Pradžia – 16.00
Sveikinimo žodis (dr. Margarita Matulytė, parodos „Didžioji gatvė“ kuratorė ir projekto vadovė)
„WeAre#EuropeForCulture“ projekto pristatymas (Antonella Fresa, „Photoconsortium“ viceprezidentė) (anglų k.)
„Skaitmeninis kultūros paveldas, socialinė sanglauda ir švietimas“ (prof. Fred Truyen, KU Leuven) (anglų k.)
„Pop-up“ parodos „Didžioji gatvė“ pristatymas, demonstravimas, užkandžiai Ekskursija po parodą „Didžioji gatvė“

Organizatoriai: Lietuvos dailės muziejus

Kontaktai:donatas.s@limis.lt

www.ldm.lt


Projektą finansuoja Europos Komisija įgyvendinant programą „2018-ieji – Europos kultūros paveldo metai“